Pohlazení na Výsluní

masáže - jóga - mandaly - konzultace

další terapie

Kontakt

kruncikova ilona joga

 

Ilona Krunčíková

- akreditovaná cvičitelka jógy

- masáže SHIATSU a jiné

- terapie SRT

- osobní konzultace

 

Tel.: 605 988 539
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Mapa:
Masážní studio NA VÝSLUNÍ
 
 

Cvičení jogy

cviceni jogy nachod

cviceni jogy na horach

joga shiatsu nachod 14

s5004983

Spřízněné weby

abeceda poznani
logo ajurveda
isis ajurveda2
loho jpg malink

Podmínky  kurzů

podmínky kurzů - dokument ke stažení ve formátu pdf

1.1. Poskytovatelem kurzů je Ilona Krunčíková , akreditovaná cvičitelka jogy II.tř.,
IČO: 76198847, Bílá 1974, 547 01 Náchod. Dále jen „poskytovatel“. Kontakt na poskytovatele:

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tel.: +420 605 988 539

1.2.      Poskytovatel kurzů uvádí a pravidelně aktualizuje seznam připravovaných kurzů, seminářů a pobytů i s jejich popisem, místem, termínem konání a cenou kurzů na internetových stránkách poskytovatele www.pohlazeninavysluni.cz.

1.3.      Uchazeč svou objednávkou na kurz prohlašuje, že si není vědom před zahájením kurzu žádných zdravotních potíží, které mu brání nebo by mohly v budoucnu bránit v řádné účasti na kurzu pořádaném poskytovatelem.. Uchazeč byl seznámen s tím, že cvičení, která jsou poskytovatelem používána při pořádání kurzu, jsou pro uchazeče dobrovolná a záleží na uchazeči, zda je bude provádět. Musí přitom rozumně zvážit svou fyzickou kondici, uvědomit si své schopnosti a možnosti, jakož i případná rizika spojená s fyzickými pohyby. Kurz jógy není alternativou ke klasické medicíně, a proto v případě zdravotních potíží uchazeče, musí uchazeč své potíže řešit nejprve prostřednictvím odborného lékaře a kurzu se zúčastnit teprve s jeho souhlasem   .

1.4. Počet uchazečů jednotlivých kurzů je omezen a objednávky uchazečů jsou přijímány v pořadí, v jakém byly přijaty poskytovatelem.

1.5. Na účast v kurzu vzniká nárok uchazeči až po splnění všech Smluvních podmínek, dodání podepsané písemné objednávky e-mailem či poštou na výše uvedenou adresu a po úhradě ceny za vybraný kurz do 5 dnů od přihlášení pokud není domluveno jinak

1.6. Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit kurz v případě, že nebude naplněn minimální počet účastníků kurzu, zdravotních či technických důvodů. V případě zrušení kurzu poskytovatelem, bude nabídnuta uchazeči možnost převedení kurzovného na jiný kurz nebo termín nebo, podle dohody s uchazečem, vrátí poskytovatel kurzovné na účet uchazeče v plné výši.

1.7.      Tyto Smluvní, platební a storno podmínky jsou nedílnou součástí přihlášky účasti na kurzu, pořádaném poskytovatelem, a jsou závazným dokladem o souhlasu uchazeče se smluvními podmínkami. Svým přihlášením na kurz uchazeč potvrzuje, že se s nimi seznámil a že s nimi bez výhrady souhlasí.

 

 Přihlášení do kurzu a úhrada ceny

2.1. Objednávky se přijímaji  na e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo písemně na výše uvedené adrese a jsou považovány za závazné.

2.2. Objednávka uchazeče se stává platnou a závaznou až v den přijetí úhrady ceny vybraného kurzu (dále jen „kurzovné“) na bankovní účet poskytovatele č. 208650328/0600. Cenu kurzovného musí uchazeč uhradit poskytovateli nejpozději do 5 dní od přihlášení. Zálohu za pobyt do 5 dní od přihlášení a doplatek nejpozději měsíc před zahájením podytu . Platba v hotovosti u poskytovatele na místě pořádání kurzu je možná jen po předchozí dohodě s poskytovatelem.

2.3.      Poskytovatel je oprávněn požadovat od uchazeče zaplacení zálohy na cenu kurzu, a to ve výši nejméně 30% ceny kurzu či pobytu.

2.4. V případě, že není kurzovné uhrazeno v řádném termínu bez podání vysvětlení poskytovateli, nebude přihláška považována za platnou a poskytovatel je oprávněn uchazeče vyřadit z vybraného kurzu. Uvolněné místo bude v takovém případě nabídnuto dalším uchazečům.

 

Odstoupení od objednávky uchazečem, storno poplatky, možnost zrušení kurzu a vyloučení uchazeče poskytovatelem

3.1. Uchazeč má možnost odstoupit od objednávky kurzu před úhradou ceny kurzu nebo zálohy na cenu kurzu či pobytu bez úhrady souvisejících nákladů a storno poplatků.

3.2. V případě, že uchazeč odstoupí od objednávky po úhradě ceny kurzu nebo zálohy na cenu kurzu či pobytu, musí tak učinit e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo písemně poštou na adresu sídla poskytovatele.

3.3. Pokud uchazeč zašle Storno objednávky poskytovateli kurzu po úhradě ceny kurzu nebo zálohy na cenu kurzu, nejpozději však do konce uvedeného termínu splatnosti dle kurzu, bude uchazeči poskytovatelem účtován manipulační a storno poplatek ve výši 30% ceny kurzu. Zbývající část ceny kurzu mu poskytovatel vrátí do 14 kalendářních dnů ode dne přijetí Storno objednávky na účet uchazeče, který musí být uveden v žádosti Storno objednávky kurzu.    Jedná-li se o stornování pobytu kratší dobu než 30 dní před zahájením pobytu, záloha je nevratná.

3.4. Pokud uchazeč zašle Storno objednávky poskytovateli kurzu po uplynutí dne, ve kterém byl zahájen kurz, je manipulační a storno poplatek ve výši 100% ceny kurzu.

3.5.      Pokud uchazeč zašle Storno objednávky poskytovateli kurzu po uplynutí dne, ve kterém byl zahájen kurz, z důvodu trvale nepříznivého zdravotního stavu, k jehož vzniku došlo po zahájení kurzu, je uchazeč povinen doložit potvrzení od lékaře. Poté mu bude vráceno 70% z ceny kurzu. 30% je manipulační poplatek.

3.6.      Poskytovatel je oprávněn vyloučit uchazeče kurzu, jestliže se prohlášení uvedené v čl. 1.4 těchto smluvních, platebních a storno podmínek ukáže nebo se stane nepravdivým, nepřesným, neúplným, matoucím, klamavým nebo zavádějícím.

 

Smluvní, platební a storno podmínky vydala dne 27.2.2013 Ilona Krunčíková jako nedílnou součást přihlášení do všech kurzů.

 

Copyright © 2018 - Pohlazení na výsluní - masáže, jóga, mandaly, SRT - Náchod

Tvorba webových stránek
www.webovkyprovas.cz